مجموعه بزرگ فرهنگی و تجاری کوروش در زمینی به مساحت ۹۰۰۰ متر مربع احداث شده است. این مجموعه با دارا بودن بیش از ۱۴۴۸۰مترمربع واحد تجاری، ۱۲۷۰۰ متر مربع سینما، ۱۳۰۰ متر مربع فست فود، ۵۰۰۰۰ متر مربع پارکینگ، و ۴۴۰۰ متر مربع شهر بازی، یکی از بزرگترین مجموعه های فرهنگی و تجاری کلان شهر تهران به شمار می آید.